Vezi categoria de promoții lunare!

CLICK AICI

Fonduri UE

Comunicat de presă

                           ..... septembrie 2023

Lansarea proiectului

„Achiziția de echipamente necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile”

 

ORIENT CERAMIC S.R.L., cod de identificare fiscală 17352940, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J13/775/2005, cu sediul social în municipiul Constanta, Str. B-dul I.GH.DUCA nr. 81, Bloc L42, Sc.A, Ap.10, judetul Constanta, cod postal 900182, România, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziția de echipamente necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile”, cod MYSMIS 160695, co-finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, axa prioritară 11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, obiectivul specific 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor (contract de finanțare nr. 2043/15.03.2023).

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice ca urmare a utilizării de surse regenerabile de energie pentru consumul propriu în cadrul unuia dintre punctele de lucru deținute de ORIENT CERAMIC SRL.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 11.1. Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, prin promovarea acțiunilor orientate spre măsuri de eficiență energetică prin achiziționarea și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice de calitate superioară care va contribui la reducerea emisiilor de CO2 la valoarea țintă 0.

 

Obiectivele specifice sunt următoarele:

OS 1. - dobândirea independenței energetice prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului.

OS 2. - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la finalul primului an de monitorizare ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile.

 

Rezultatele așteptate sunt următoarele:

OS1 - 1 sistem de panouri solare recepționat și pus în funcțiune;

OS 2 - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de la valoarea de 108,91881 tone echivalent CO2 aferente anului de referință 2021, la valoarea 0,0001 tone echivalent CO2, la finalul primului an de monitorizare.

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.701.731,14 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 999.150,26 lei.

 

Durata de implementare a proiectului este de 15 luni, respectiv între data 01.10.2022 și data 31.12.2023.

 

Informații suplimentare se pot obține la: tel: 0723613399, email: eugenia.georgescu@orientceramic.ro,

website https://www.orientceramic.ro/

Persoană de contact: Georgescu Eugenia (manager de proiect).

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

Coșul de cumpărături

Nu ai adăugat niciun produs în coș
Continuă cumpărăturile
Folosim cookie-uri

Acest site web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența generală a utilizatorului. Pentru mai multe informații, consultați Politica cookie .